• Sample text
  • Bestuur & Commissies

    Om een diverse sportvereniging zoals NKC '51 soepel te laten draaien zijn veel vrijwilligers nodig. De vrijwilligers worden aangestuurd door verschillende commissies die zelf ook weer uit vrijwilligers bestaan. De belangrijkste commissies staan hier onder genoemd.

    Elke commissie kan vrijwilligers gebruiken dus neem contact met ze op als je je club wilt helpen.

    Binnen NKC '51 hebben commissies veel eigen verantwoordelijkheid en vrijheid, maar uiteindelijk is het bestuur verantwoordelijk voor de belangrijkste zaken en beslissingen. Het bestuur vergadert in een 3-wekelijkse cyclus en voor iedere vergadering wordt er door de secretaris een agenda opgesteld in samenspraak met de voorzitter. Notulen van bestuursvergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris. Tijdens de vergadering is het voor (commissie)leden mogelijk een bezoek te brengen aan de bestuursvergadering om een bepaald onderwerp aan de orde te stellen. Naast de bestuursvergadering is er voor commissies en functionarissen ook de mogelijkheid om bepaalde onderwerpen te bespreken in het bestuur-commissieoverleg, dat driemaal per jaar plaatsvindt.

    Een overzicht van de taken van deze commissies vindt je op deze pagina

rfwbs-slide