• Vrijwilligerstaken

 • Sportverenigingen worden over het algemeen vrijwel helemaal gerund door vrijwilligers. Alleen voor bepaalde personen (bv. gediplomeerde trainers) kan een uitzondering worden gemaakt. Om een vereniging zoals NKC '51 soepel te laten draaien, zijn dus veel vrijwilligers nodig.

  Wat voor vrijwilligerstaken zijn er allemaal?

  Er zijn veel verschillende vrijwilligerstaken binnen NKC ’51. Grofweg kunnen we ze indelen in 3 soorten:

  • Losse vrijwilligerstaken
  • Functionaris
  • Bestuurs- of commissielid

  We hebben zoveel vrijwilligers dat deze pagina wellicht niet eens compleet is, maar hieronder hebben we toch een overzicht proberen te maken.

  Losse vrijwilligerstaken

  Dit zijn veelal taken die door meerdere mensen binnen de verenging worden gedaan en waar je niet altijd voor langere tijd aan vast zit. Hieronder een lijstje met dit soort vrijwilligerstaken:

  (Jeugd)Trainer

  Als (jeugd)trainer geef je 1 of 2 keer per week trainen aan een korfbalteam en op de zaterdagen coach je dit team ook tijdens de wedstrijden. Als je trainer bent van een jeugdteam, dan ben je ook eerste aanspreekpunt voor ouders waarvan het kind in jouw team speelt en daarnaast ben je aanwezig bij jeugdactiviteiten. Je bent in principe (jeugd)trainer voor een heel seizoen en kunt per seizoen aangeven of je het jaar daarna ook weer trainer wilt zijn.

  Scheidsrechter

  We kunnen niet korfballen zonder scheidsrechters. Omdat wij  een grote verenging zijn met veel teams en we niet willen dat een paar mensen elke week veel wedstrijden moeten fluiten, hebben we ook veel scheidsrechters nodig die zorgen dat de wedstrijden goed verlopen. Als scheidsrechter kun je zelf aangeven wanneer je wedstrijden wilt fluiten en op welk niveau. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met wanneer je zelf een wedstrijd moet spelen of coachen.

  Bardienst

  Tijdens en rondom wedstrijden, trainingen en andere activiteiten dient er ook minimaal 1 iemand bardienst te draaien. Deze persoon regelt de verkoop, betaling en uitgifte van eten en drinken. Op drukke momenten worden er meerdere barmedewerkers ingezet en is ook de keuken open voor bv. patat, broodjes en snacks. Voor de bardiensten wordt een rooster gemaakt, je kunt vooraf aangeven wanneer je wel of niet ingepland wilt worden en je kunt anders altijd nog ruilen. Je mag vanaf 16 jaar bardienst draaien, wanneer er alcohol geschonken wordt moet je 18 jaar oud zijn.

  Bezorger magazine

  Viermaal per jaar komt ons magazine “De Benne Bode” uit. Om deze bij al onze leden en sponsoren te bezorgen maken we gebruik van een hoop vrijwilligers die allemaal een deel van de adressen voor hun rekening nemen.

  Kleedkamers schoonmaken

  Als de kleedkamers veel gebruikt worden rondom trainingen en wedstrijden, moeten ze ook regelmatig schoongemaakt worden. Dit gebeurt op rustige momenten, zodat niemand er last van heeft.

   

  Functionarissen

  Naast losse vrijwilligerstaken zijn er ook structurele taken of functies die beter door 1 of 2 vaste personen kunnen worden uitgevoerd. Deze personen noemen we functionarissen, die vaak gelinkt zijn aan een commissie of direct onder het bestuur vallen. Voor komend seizoen zijn deze functies nog niet allemaal gevuld en zijn er dus nog wat vacatures. Zo hebben we de volgende functionarissen:

  • Accommodatiecoördinator
  • Webmaster (bijhouden website en social media) (vacature)
  • Wedstrijdsecretaris senioren/junioren
  • Wedstrijdsecretaris jeugd (vacature)
  • Teambegeleider selectie (vacature)
  • Verzorger
  • Vertrouwenspersoon
  • Redacteur nieuwsbrief

   

  Bestuurs- of commissielid

  De losse vrijwilligerstaken die hierboven al zijn genoemd worden veelal gecoördineerd of aangestuurd vanuit verschillende commissies die zelf ook weer uit vrijwilligers bestaan. Binnen NKC '51 hebben commissies veel eigen verantwoordelijkheid en vrijheid, maar uiteindelijk is het bestuur verantwoordelijk voor de belangrijkste zaken en beslissingen. Als commissie- of bestuurslid word je benoemd voor een heel seizoen (tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering) en ben je samen met de andere commissieleden verantwoordelijk voor een aantal taken. Meestal komt een commissie dan ook regelmatig bij elkaar tijdens een vergadering. De belangrijkste taken van het bestuur en de verschillende commissies staan hier onder genoemd.

  Bestuur

  Het bestuur leidt de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden. Het ziet daarbij ook toe op de naleving en uitvoering van de statuten en reglementen. Het bestuur is bevoegd delen van zijn taak te laten uitoefenen door commissies die door het bestuur worden benoemd met instemming van de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester.  Daarnaast zijn er nog een aantal algemene bestuursleden. Verder is elk bestuurslid verantwoordelijk voor bepaalde onderwerpen (portefeuilles) en contactpersoon voor bepaalde commissies.

  Jeugdcommissie (JC)

  De jeugdcommissie is er om activiteiten te organiseren voor de jeugdleden (Kangoeroes t/m B/A) buiten de korfbalcompetitie om. Verder is de JC ook bezig met ledenwerving en een jaarlijks schoolkorfbaltoernooi. Een greep uit de activiteiten die de JC organiseert: Jeugdkamp, Hennie Zieleman mixtoernooi, playbackshow, schoolkorfbal, pupil van de week, kennismaken met sport en nog veel meer.

  Ledenwerfcommissie

  Omdat we willen zorgen dat we steeds weer nieuwe leden binnenkrijgen, wordt er momenteel een nieuwe ledenwerfcommissie opgestart. Deze commissie zal (in samenwerking met de JC en TC) activiteiten organiseren om mensen van buiten de vereniging kennis te laten maken met korfbal. De korfbal spelochtenden voor de jeugd waren hier een eerste voorbeeld van. Voor de commissie zal de focus niet alleen liggen op de jeugd maar kan er ook gekeken naar nieuwe leden voor bijvoorbeeld de recreanten of de jeu de boules.

  Technische commissie (TC) 

  De TC is verantwoordelijk voor onder meer het technische beleid, teamindelingen, aanwijzing en (bij)scholing (jeugd)trainers, wedstrijdsecretariaat, zaalhuur en indeling zaaluren.

  Scheidsrechterscommissie (SC)

  De SC is verantwoordelijk voor het leveren, werven, bijscholen en behouden van scheidsrechters. Zonder scheidsrechters geen wedstrijden, dus een zeer belangrijke taak. Daarnaast werken ze ook aan verspreiding en uitbreiding van spelregelkennis.

  Redactiecommissie

  De redactiecommissie zorgt ervoor dat viermaal per jaar ons magazine “De Benne Bode” wordt bedacht, gemaakt en bezorgd (met hulp van vele bezorgers). Je zou een leuk item kunnen schrijven, maar je ook bezig kunnen houden met de lay-out van het magazine.

  Kantinecommissie (KC)

  De KC zorgt onder meer dat de kantinebezetting wordt geregeld en de inkoop wordt gedaan, en voor andere zaken die geregeld moeten worden zodat iedereen van een hapje en drankje kan genieten.

  Commissie Sponsoring (CS)

  De CS is verantwoordelijk voor het werven en behouden van sponsoren. Daarnaast houdt de commissie zich ook bezig met andere manieren om extra inkomsten te genereren, bijvoorbeeld de paasverloting.

  Jeu de Boulescommissie (JdBC)

  NKC ’51 heeft een enthousiaste Jeu de Boulesafdeling, waarbij de JdBC zich bezig houdt met alle zaken rondom de onderlinge competitie en het organiseren van en deelnemen aan toernooien.

  Toernooicommissie (TOCO)

  De TOCO regelt de voorbereiding en organisatie van een aantal grote toernooien gedurende het jaar. Het gaat momenteel om het openingstoernooi ter voorbereiding op het veldseizoen, het zaaltoernooi ter voorbereiding op het zaalseizoen en het hapjestoernooi in de kerstvakantie.

  Kledingcommissie

  De kledingcommissie is verantwoordelijk voor het verzorgen, uitgeven en innemen van de wedstrijdshirts en selectiekleding.

  Kascommissie

  Deze commissie is belast met het controleren van het bestuur waar het de jaarrekening en begroting aan gaat.

  De Bamzaaiers

  De Bamzaaiers is geen echte commissie, maar is de supportersvereniging van NKC’51. De Bamzaaiers organiseert onder meer sfeeracties rondom wedstrijden van de selectie, feestavonden en de seizoensafsluiting. Ook zorgt De Bamzaaiers voor presentjes bij kampioenschappen (slagroomtaart voor de jeugdteams en consumpties voor de ouderen).

   

  Tot slot

  Elders op onze site staan contactgegevens van het bestuur en de commissies. Heb je wel interesse in een van de vele vrijwilligerstaken of wil je meer informatie ergens over, neem dan gerust contact op. Weet je niet precies bij wie je moet zijn, dan kun je altijd naar de secretaris (secretaris@nkc51.nl) mailen.