• Sample text
 • NKC '51 Groen

 • Ambassadeur van de duurzaamheid

  Door het wegvallen van de oud papier-inzameling is NKC ’51 vanaf 2015 ‘ambassadeur van de duurzaamheid’ binnen de gemeente Hellendoorn.  In ruil hiervoor ontvangt NKC ’51 een compensatie voor de inkomsten die misgelopen worden.

  Informatie over duurzaamheid

  Binnen de gemeente Hellendoorn is de Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn actief. Dit platform adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over alle zaken rond duurzaamheid en heeft daarnaast als doel om mensen, individueel en groepen te stimuleren, motiveren, ondersteunen, initiëren, verbinden enz. om zelf of samen aan de slag te gaan met duurzaamheid.

  Op de website https://www.duurzaamhellendoorn.nl/ is meer informatie te vinden en ook tips en inspiratie om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

  Tips?

  Tips en ideeën over hoe we als NKC ’51 nog meer aandacht kunnen schenken aan duurzaamheid zijn altijd welkom. Ook als je zelf met een vraagstuk zit met betrekking tot duurzaamheid, is het bestuur zeker bereid om mee te denken hierover. Contact opnemen hierover kan via secretaris@nkc51.nl

 • Logo Platform Duurzaam Hellendoorn
 • Foto nieuwe kantine NKC'51
 • Acties rondom duurzaamheid afgelopen periode

  • De verbouwing/update van de kantine en bar is eerder uitgesteld in verband met de veranderde financiële situatie n.a.v. de coronapandemie (ernstig teruglopende inkomsten van kantine en sponsoren), maar er is najaar 2021 toch mee gestart en het is nu bijna voltooid. Bij de verbouwing worden zo veel mogelijk duurzame en energiebesparende opties gekozen die lang meegaan. Ook is er nu een andere inrichting van de bar, zodat er meer ruimte is voor gezondere producten en we die ook een strategische plek kunnen geven.

  • Vanuit NKC ’51 heeft Lisanne Verheij verschillende sessies bijgewoond met betrekking tot het Lokaal Sportakkoord. Ook is zij actief betrokken geweest bij een werkgroep waarin is gekeken naar het bij elkaar brengen van vraag en aanbod (digitaal en fysiek) op het gebied van sport en bewegen, het uitwisselen van ervaringen en het creëren van duurzame verbindingen tussen verschillende actoren. Een voorstel voor o.a. een verbeterde opzet van de gemeentelijke website is in voorjaar 2022 bij de gemeente neergelegd, het is niet bekend wat de status daarvan nu is.

  • De nieuwe website van onze vereniging is inmiddels online en bevat ook deze huidige pagina ‘NKC ’51 groen’  met al de nodige informatie. Als er weer concrete dingen te melden zijn/doorgang vinden, zal de informatie worden uitgebreid en zullen ook de plannen zoals in dit document beschreven worden opgenomen.

  • We deden in 2021 mee met de actie ‘Poen voor Groen’ waarin inwoners van de gemeente Hellendoorn geld terug kunnen krijgen na de aanschaf van energiebesparende producten. Hoewel er niet heel erg veel animo voor was, hebben we toch deel van onze leden aangezet tot het kopen van energiebesparende materialen.

  In 2022 hopen we weer meer activiteiten te kunnen organiseren en kijken hoe we meer uitvoering kunnen geven aan onze rol als ambassadeur van de duurzaamheid.

rfwbs-slide