Verenigingsagenda

VERGADER- EN ACTIVITEITENROOSTER van 16 maart t/m 5 april
(wijzigingen en aanvullingen graag  z.s.m. doorgeven aan Hans Abbink, tel. 615039)
 Geen activiteiten ivm Coronavirus.