Verenigingsagenda

VERGADER- EN ACTIVITEITENROOSTER van 13 t/m 25 januari
(wijzigingen en aanvullingen graag  z.s.m. doorgeven aan Hans Abbink, tel. 615039)
Maandag 13 januari: 19.30 uur: sportverkiezingscie
  19.30 uur: TC
  19.30 uur: Dennis 
Dinsdag 14 januari: 19.00 uur: jeu de boules
  19.30 uur: training SNO
  19.30 uur: kaartcompetitie ronde 5
Woensdag 15 januari: 09.30 uur: ABC-activiteit jeu de boules
Donderdag 16 januari: 19.00 uur: jeu de boules
  19.30 uur: bestuur SNO
Vrijdag 17 januari: 19.30 uur: gezellige avond jdb
Zaterdag 18 januari: Zaalcompetitie ronde 6
  Kantine gesloten
Maandag 20 januari: 19.00 uur: sportverkiezingscie jury
Dinsdag 21 januari: 09.30 uur: jaarvergadering DOVO
  19.00 uur: jeu de boules
  19.30 uur: training SNO
Woensdag 22 januari: 09.30 uur: ABC-activiteit jeu de boules
Donderdag 23 januari: 19.00 uur: jeu de boules
Vrijdag 24 januari: 18.00 uur: bezoekavond sportverk.cie
Zaterdag 25 januari: Zaalcompetitie ronde 7
  Kantine gesloten