Verenigingsagenda

VERGADER- EN ACTIVITEITENROOSTER van 15 t/m 29 juni
(wijzigingen en aanvullingen graag  z.s.m. doorgeven aan Hans Abbink, tel. 615039)
De trainingen zijn inmiddels hervat.
Zie voor het trainingsschema  de informatie en aanwijzingen van het bestuur.
Ook het jeu de boulen op dinsdag, woensdag en donderdag is weer van start gegaan.
Voor alle huidige activiteiten geldt het verenigingsprotocol dat op de website te vinden is.
 Voor het overige geldt:

GEEN VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN!!!

Hans Abbink