Update n.a.v. versoepelde maatregelen voor de jeugd

      Reacties uitgeschakeld voor Update n.a.v. versoepelde maatregelen voor de jeugd

Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Vanaf 29 april mag de korfbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht, mits de gemeente hiermee akkoord is. De regie bij het weer openstellen van de accommodatie voor de jeugd ligt bij de gemeenten, die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. De aanpak kan per gemeente verschillen.

Het KNKV werkt momenteel samen met NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan een algemeen sportprotocol, dat door het RIVM dient te worden goedgekeurd. In dit protocol wordt aangegeven hoe men veilig kan sporten, volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging hierop komt het KNKV met een korfbalspecifiek protocol, dat eerst ook de goedkeuring van het RIVM dient te krijgen. Het KNKV verwacht rondom het weekend met een definitief protocol voor de verenigingen te kunnen komen, zodat hun jeugd – mede met toestemming van de gemeente – vanaf 29 april weer van korfbal kan genieten. Dit korfbalspecifieke protocol kan door verenigingen naar de eigen situatie worden verfijnd en de gemeente zal hierop handhaven.

Als vereniging wachten we het protocol vanuit het KNKV en de beslissingen van de gemeente af en we nemen daarna beslissingen over het al dan niet opstarten van trainingen voor de jeugd. Ondertussen worden er achter de schermen al voorbereidingen getroffen voor verschillende mogelijke scenario’s. We verwachten in de loop van volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven hierover.

Meer informatie is te vinden op https://www.knkv.nl/nieuws/jeugd-mag-vanaf-29-april-weer-trainen-0.

In de nieuwsbrief van volgende week volgt meer informatie over verdere besluiten van het bestuur en andere ontwikkelingen binnen de club.