• Over NKC '51

 • NKC ’51 uit Nijverdal is een korfbalvereniging voor iedereen, met een bruisend verenigingsleven en heeft de gezonde ambitie om te werken naar een topsportklimaat. Wij zijn een actieve vereniging, waarbij wij onze leden de ruimte geven om zichzelf te ontplooien in het korfbal- en jeu-de-boules-spel en/of in één van de ondersteunende diensten binnen de vereniging.

  Historie
  1951    Onze vereniging is opgericht op 15 juni 1951
  1954    Eerste keer Schoolkorfbal
  1962    Eerste clubblad
  1967    Introductie zaalkorfbal (micro-korfbal)
  1969    Beschikking over twee grasvelden op Sportpark Gagelman
  1970    Ingebruikname eerste kantine ‘de Duiventil’
  1973    Eerste Jeugdkamp
  1977    250e lid
  1978    Opening nieuwe kantine aan de Ericaweg genaamd clubgebouw de Benne
  1982    300e lid
  1987    Opening Jeu-de-Boulesbaan
  1991    Afschaffing middenvak – Start 2 vakken korfbal op het veld
  1992    Voor het eerst naar de Overgangsklasse
  1994    Kampioen Overgangsklasse, promotie naar Hoofdklasse
  1996    Start recreanten
  1997    Benoeming erevoorzitter Jan Bouwmeester, na 21 jaar voorzitterschap
  2000    Ingebruikname nieuwe kunstgrasveld
  2001    Opening huidige accommodatie ´De Benne´ aan de Sportlaan
  2003    Aanbouw luifel
  2007    350e lid
  2010    400e lid
  2011    Afscheid sporthal Noetsele – Intrek in Sportzorgcentrum het Ravijn
  2011    25-jarig jubileum Jeu-de-boules
  2013    Eerst Prikevent tijdens 2e Pinksterdag
  2015    NKC´51 D1 Nederlands Zaalkampioen
  2015    Start ABC-Project t.b.v. Jeu de Boules
  2016    Nieuwe kunstgrasvelden, uitbreiding kleedkamers, bergruimte en jeu-de-boulesbanen
  2017    This is Korfbaltour door het Nederlands team
  2019    Benoeming Aloys van Deenen tot erevoorzitter

  Korfbal
  Binnen onze club staat korfbal centraal en we spelen op wedstrijd- en breedtekorfbalniveau. Er wordt gestreefd naar een goede mix van prestatie en plezier op alle niveaus. Denk hierbij ook aan G-korfbal, een kangoeroeclub voor de allerkleinsten en recreanten- en midweekteams. Ons vlaggenschip speelt op dit moment zowel op het veld als in de zaal op overgangsklasseniveau en ook onze andere wedstrijdteams spelen op een verdienstelijk niveau.

  Jeu de boules
  Naast korfbal biedt onze club jeu de boules aan, waarbij oud-korfballers en andere leden wekelijks op een andere manier ‘een balletje kunnen gooien’. Dit zeer actieve onderdeel van NKC ’51 speelt elke dinsdag en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur gezellig jeu de boules.

  Vanuit het project Actief Betrokken Club organiseert NKC ’51 jeu-de-boules-ochtenden voor 55-plussers. Elke woensdag om 9.30 uur wordt er gestart, om 11.30 uur wordt het sportieve gedeelte afgesloten en is er nog gelegenheid om gezellig na te praten.

  Het succes van onze vereniging is voor een belangrijk deel te danken aan vrijwilligers. Wij zijn ervan overtuigd dat er enorm veel kennis en ervaring aanwezig is bij de leden van NKC ’51 en bij de ouders van de bij NKC ’51 spelende kinderen.

  Het bestuur heeft een beleidsplan geschreven welke de komende jaren tot uitvoering wordt gebracht om met een gezonde ambitie op weg te gaan naar een hoger niveau. Het beleidsplan van 2020 – 2025 is terug te vinden onder het kopje Beleidszaken.