Verenigingsagenda

VERGADER- EN ACTIVITEITENROOSTER van 24 februari t/m 7 maart
(wijzigingen en aanvullingen graag  z.s.m. doorgeven aan Hans Abbink, tel. 615039)
Maandag 24 februari: 19.30 uur: bestuur en commissies
Dinsdag 25 februari: 19.00 uur: jeu de boules
  19.30 uur: training SNO
  19.30 uur: kaartcompetitie slotronde
Woensdag 26 februari: 09.30 uur: ABC-activiteit jeu de boules
  11.00 uur: wandelclub Haarle (koffie)
Donderdag 27 februari: 19.00 uur: jeu de boules
Vrijdag 28 februari: 18.00 uur: filmavond K-F-E (JC)
Zaterdag 29 februari: 08.00 uur: 4 kleedkamers De Zweef
  09.00 uur (?): verg.kantine update
  Zaalcompetitie ronde 10
  Kantine gesloten
Maandag 2 maart: 19.30 uur: overleg SNO-KNVB (bestuurskamer)
  19.30 uur: JC (vergaderkamer)
  19.30 uur: cie sponsoring (kantine)
Dinsdag 3 maart: 19.00 uur: jeu de boules
  19.30 uur: training SNO
Woensdag 4 maart: 09.30 uur: ABC-activiteit jeu de boules
Donderdag 5 maart: 19.00 uur: jeu de boules
  19.30 uur: bestuur SNO
Zaterdag 7 maart: 08.00 uur: 4 kleedkamers De Zweef
  Zaalcompetitie ronde 11
  19.30 uur: vrijwilligersavond