Verenigingsagenda

VERGADER- EN ACTIVITEITENROOSTER van 2 t/m 14 december
(wijzigingen en aanvullingen graag  z.s.m. doorgeven aan Hans Abbink, tel. 615039)
Maandag 2 december: 19.15 uur: JC
  19.30 uur: TC
  19.30 uur: Sportverkiezingscie
Dinsdag 3 december: 19.00 uur: jeu de boules
  19.15 uur: training SNO
  20.45 uur: clubavond SNO
Woensdag 4 december: 09.30 uur: ABC-activiteit jeu de boules
Donderdag 5 december: 19.00 uur: jeu de boules
Zaterdag 7 december: 09.00 uur: 4 kleedkamers De Zweef
  Zaalcompetitie ronde 3
  Kantine gesloten
Maandag 9 december: 19.00 uur: JC
  19.00 uur: AED SNO
Dinsdag 10 december: 19.00 uur: jeu de boules
  19.30 uur: kaartcompetitie ronde 4
  19.30 uur: training SNO
Woensdag 11 december: 09.30 uur: ABC-activiteit jeu de boules
Donderdag 12 december: 19.00 uur: jeu de boules
  19.30 uur; bestuur SNO
  19.30 uur: Sintekerst recreanten
Zaterdag 14 december: 09.00 uur: 4 kleedkamers de Zweef
  18.00-21.30 uur: Nightrun
  Zaalcompetitie ronde 4
  Kantine gesloten