Verenigingsagenda

VERGADER- EN ACTIVITEITENROOSTER van3 juli t/m ??
(wijzigingen en aanvullingen graag  z.s.m. doorgeven aan Hans Abbink, tel. 615039)
Donderdag 10 augustus:  start trainingen selectie
Zaterdag 12 augustus: trainingsdag selectie
Donderdag 17 augustus: oefenwedstrijden 1 en 2 tegen Juventa
Vrijdag 18 t/m zondag 20 aug. trainingsweekend selectie (Kampen)
Zaterdag 26 augustus seizoensopening incl. toernooi
Zaterdag 2 september start veldcompetitie, Regiocup Slotdag
   
Elke dinsdag- en donderdagavond: jeu de boules
Elke woensdagmorgen: ABC-activiteit jeu de boules
Elke dinsdagavond tot 12 juli: training SNO
   
KANTINE OPEN OP ZATERDAG
De kantine is gedurende het zomerseizoen elke
zaterdag geopend van  16.00-18.30 uur.
Ook jij bent welkom!!!!!