Verenigingsagenda

VERGADER- EN ACTIVITEITENROOSTER van 19 t/m 31 oktober
(wijzigingen en aanvullingen graag  z.s.m. doorgeven aan Hans Abbink, tel. 615039)

ZIE DE RICHTLIJNEN VAN HET BESTUUR!!