Verenigingsagenda

VERGADER- EN ACTIVITEITENROOSTER van 18 t/m 24 januari 2021
(wijzigingen en aanvullingen graag  z.s.m. doorgeven aan Hans Abbink, tel. 615039)

ZIE VERDER DE RICHTLIJNEN VAN HET BESTUUR!!