Verenigingsagenda

VERGADER- EN ACTIVITEITENROOSTER van 14 t/m 26 oktober
(wijzigingen en aanvullingen graag  z.s.m. doorgeven aan Hans Abbink, tel. 615039)
Maandag 14 oktober: 19.00 uur: AED SNO
  19.30 uur: bestuur en commissies
Dinsdag 15 oktober: 19.00 uur: jeu de boules
  19.30 uur: training SNO
  19.30 uur: JC
Woensdag 16 oktober: 09.30 uur: ABC-activiteit  jdb
  19.45 uur: training recreanten
  20.00 uur: NKC mw 2 – Phenix mw 1
Donderdag 17 oktober: 19.00 uur: jdb-competitie inhaal
Zaterdag 19 oktober: Veldcompetitie 7
Maandag 21 oktober: 19.30 uur: TC
Dinsdag 22 oktober: 19.00 uur: jeu de boules
  19.30 uur: training SNO
Woensdag 23 oktober: 09.30 uur: ABC-activiteit jeu de boules
  19.45 uur Training recreanten
Donderdag 24 oktober: 19.00 uur: jdb-competitie inhaal
Zaterdag 26 oktober: Veldcompetitie 8 (laatste speelronde)