Verenigingsagenda

 

VERGADER- EN ACTIVITEITENROOSTER van 23 april t/m 5 mei
(wijzigingen en aanvullingen graag  z.s.m. doorgeven aan Hans Abbink, tel. 615039)
Maandag 23 april: 20.00 uur: TC
Dinsdag 24 april: 15.30 uur: training schoolkorfbal Talentrijk
  19.00 uur: jeu de boules
  19.30 uur: training SNO
Woensdag 25 april: 09.30 uur: ABC-activiteit jeu de boules
  19.30 uur: training recreanten
Donderdag 26 april: 19.00 uur: jeu de boulescompetitie ronde 6
  19.30 uur: infoavond CC’75 Tecklenburg Rundfahrt
Vrijdag 27 april: Koningsdag
Zaterdag 28 april: 10.00 uur: Roel Velthuis tête à têtetoernooi jdb
  Veldcompetitie inhaal ronde 7
Maandag 30 april: 20.30 uur: KC
Dinsdag 1 mei: 19.00 uur: jeu de boules
  19.30 uur: training SNO aansluitend clubavond
Woensdag 2 mei:       09.30 uur: ABC_activiteit jeu de boules
  10.00 uur: Half varkentoernooi jeu de boules
  19.30 uur: training recreanten
Donderdag 3 mei: 19.00 uur: jeu de boulescompetitie inhaal
Zaterdag 5 mei: Bevrijdingsdag