Reglement Doublette Competitie

Reglement Doublette Competitie:

Er wordt gespeeld conform de spelregels zoals vermeld in het internationaal spelreglement Pétanque van de FIPJP uitgegeven door de NJBB, behoudens het volgende:

Elk deelnemend team speelt een wedstrijd tegen elk van de andere deelnemende teams.
Er wordt een halve competitie gespeeld.

Er kan op alle dagen gespeeld worden, mits in overleg met elkaar. Bij voorkeur op de clubavonden of de woensdagmorgen.

De teams bepalen in onderling overleg de baan waarop gespeeld zal worden.
De baankeuze van deze spelende teams gaat voor de trainende teams. Dus de banen kunnen opschuiven.

RegioCup competitie en de Onderlinge Competitie gaan voor.

De competitie loopt in principe vanaf 1 januari t/m 31 december van het lopende jaar.
Opgave van een team voor de competitie voor een bepaald jaar kan tot op de laatste speeldag van het aflopende jaar.

Deelname is alleen mogelijk voor leden van NKC ’51 Jeu de Boules.

In principe kan een team tussentijds niet wisselen van spelers. Alleen in geval van bv langdurige ziekte kan een speler vervangen worden door een speler die niet al in een andere doublette speelt.

Aan het einde van de competitie wordt de stand opgemaakt.
Het team met de meeste punten is winnaar, bij een gelijke stand is het saldo bepalend.
Is ook dat gelijk dan is het onderlinge resultaat bepalend.

De uitslag van een partij kan worden ingevuld op het matrixformulier in de kantine.

Daar waar het reglement niet in voorziet beslist de Jeu de Boules Commissie.