Redactie Commissie

De redactie bestaat uit twee geledingen:

de redactie voor de nieuwsbrief (wekelijks) mailen naar redactie@nkc51.nl

en

de redactie voor de Benne Bode (elk kwartaal).mailen naar magazine@nkc51.nl

Voor de wekelijkse nieuwsbrief moet kopij op maandag voor 13.00 uur worden ingeleverd. Elke maandagavond wordt deze nieuwsbrief online geplaatst op de website. Deze komt ongeveer 40 keer per jaar uit. Wanneer je een kant en klare bijdrage wilt leveren voor de nieuwsbrief, dan moet dit in lettertype Arial, grootte 11 met regelafstand 0. Wil je hier rekening mee houden?

Redactieleden kwartaaluitgave:

Naam: Functie:
Anique Kamp-Bokdam Hoofdredactie
Marvin Imhof Vormgeving

De data voor kopijsluiting zijn te vinden in het colofon van de Benne Bode.

Mocht je voor het kwartaalblad kopij willen aanleveren, wil je dat dan als volgt doen: alle tekst in Word en foto’s als losse bestanden met een zo hoog mogelijke resolutie. De opmaak wordt door de redactie verzorgd.

We doen ons best een mooi magazine te maken voor en door de leden van NKC’51. Daarop ontvangen we graag feedback. Heb je ideeën, wil je meedenken, missen we iets, vind je iets juist heel leuk? Laat het ons weten. Dat stellen we erg op prijs.