Opgave Prikevent

OPGAVE ACT-NKC ’51 PRIKEVENT

 

Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Verstuur

Betaling direct bij inschrijven op rekeningnummer NL75RABO0191954721 van NKC ’51 o.v.v. Naam, voornaam, vereniging en prikevent.

 
DISCLAIMER: NKC ’51 houdt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren die na de deadline, of na het bereiken van het maximaal aantal koppels binnenkomen, of die op andere wijze niet voldoen aan de regels gesteld in het reglement. Een aanmelding is pas definitief wanneer de verschuldigde kosten zijn overgemaakt. Deelname aan de activiteiten is op eigen risico. Geleverde informatie wordt niet aan derden doorgespeeld. Bij onvoorziene omstandigheden beslist het organiserend comité.