Opgave Prikevent

Opgave My-LifeSlim-NKC ’51 PRIKEVENT

 

Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Verstuur

Deelnamekosten € 7.00 per koppel. (svp. ook betalen per koppel)
Betaling direct bij inschrijven op rekeningnummer NL75RABO0191954721 van NKC ’51 o.v.v. Naam, voornaam, vereniging en prikevent.

 
DISCLAIMER: NKC ’51 houdt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren die na de deadline, of na het bereiken van het maximaal aantal koppels binnenkomen, of die op andere wijze niet voldoen aan de regels gesteld in het reglement. Een aanmelding is pas definitief wanneer de verschuldigde kosten zijn overgemaakt. Deelname aan de activiteiten is op eigen risico. Geleverde informatie wordt niet aan derden doorgespeeldr. Door je op te geven geef je toestemming dat er foto’s gemaakt en gepubliceerd worden.
Bij onvoorziene omstandigheden beslist het organiserend comité.