Onderlinge competitie

 

 

[animatie boulen]

 

 


Spelregels onderlinge competitie:

 

Er wordt gespeeld conform de spelregels zoals vermeld in het internationaal spelreglement Pétanque van de FIPJP uitgegeven door de NJBB, behoudens het volgende:

Nieuwe leden dia aan deze competitie willen deelnemen moeten minimaal een half jaar ervaring hebben opgedaan op de trainingsavonden.

We gaan dus, net als voorgaande editie, veertien partijen spelen, waarbij twaalf partijen tellen.
De twee “slechtste” uitslagen worden uit de score gehaald.
Om voor de jaarprijs in aanmerking te komen moeten dus 24 partijen zijn gespeeld (voorjaars– en najaarscompetitie).

Aan het begin van de avond zullen de teams door loting worden vastgesteld.
De loting wordt met behulp van een computer uitgevoerd.
Ook zullen de banen waarop men moet spelen via loting worden bepaald

Alle deelnemers moeten om 19.00 uur aanwezig zijn, zodat we direct kunnen loten en aansluitend om 19.15 uur kunnen beginnen.
Iedereen die op dat moment aanwezig is doet mee in de loting.
Kun je niet om 19.00 uur aanwezig zijn maar wel om 19.15 uur geef dit dan tijdig door aan de wedstrijdleiding. Je doet dan gewoon mee in de loting. Kom je later en je hebt dit niet gemeld dan kun je deze avond niet meer meedoen.
Bij het niet opkomen voor een partij wordt een score van 7 – 13 genoteerd.
Voor de hierdoor gedupeerde spelers wordt 13 – 7 genoteerd.

Er worden per avond twee partijen gespeeld tot 13 punten.

Het team dat bij de loting in de eerste kolom staat op het formulier, gooit ook het eerste but uit!

Als er met het aantal aanwezige deelnemers geen volledige wedstrijden gespeeld kunnen worden, dus als er deelnemers moeten stilzitten, zullen deze stilzitters worden uitgeloot. Het stilzitten zal voor een ieder tot een minimum worden beperkt.

Wanneer er drie spelers moeten stilzitten, zullen twee spelers van deze drie tegen twee spelers uit de andere speelronde van deze avond moeten spelen. Deze spelers worden door loting bepaald. Deze partij moet gespeeld worden. Degene die eventueel niet wil spelen krijgt geen score voor deze partij. Degene die op dezelfde avond niet kan inhalen (1e of 3e stilzittende), zal deze in overleg met de wedstrijdleider op een andere avond moeten inhalen.
Bij het niet volledig kunnen samenstellen van twee doublettes hiervoor zal uit de overige aanwezigen worden geloot.

We maken gebruik van werpcirkels, één per baan. De laatste werper in een mène neemt de werpcirkel mee voor de volgende mène. Bij het werpen moet men met beide voeten geheel binnen de werpcirkel staan.

De winnaar van elke partij moet na afloop de baan vegen.

Er moeten per deelnemer twaalf partijen worden gespeeld om in aanmerking te komen voor plaatsing in de eindstand.

Er wordt deze competitie geen inschrijfgeld gevraagd.

Daar waar voorgaande regels geen uitkomst bieden, beslist de Jeu de Boules Commissie.

 
Voor een overzicht van de Kampioenen van de Onderlinge Competitie klik hier !.

Najaar 2019
Eindstand
[Stand najaar 2019]

In deze bovenstaande eindstand zijn de twee “slechtste’ uitslagen verwijderd

Bertus van Heun met de Frits Nijenhuis Wisseltrofee.

Onderlinge Competitie

Najaar 2019
10e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Najaar 2019
9e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Najaar 2019
8e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Najaar 2019
7e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Najaar 2019
6e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Najaar 2019
5e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Najaar 2019
4e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Najaar 2019
3e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Najaar 2019
2e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Najaar 2019
1e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2019
Eindstand
[Stand voorjaar 2019]

In deze bovenstaande eindstand zijn de twee “slechtste’ uitslagen verwijderd

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2019
10e Ronde (3e inhaal)
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2019
9e Ronde (2e inhaal)
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2019
8e Ronde (1e inhaal)
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2019
7e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2019
6e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2019
5e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2019
4e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2019
3e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2019
2e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2019
1e Ronde
[Stand voorjaar 2019] 

Onderlinge Competitie

Najaar 2018
Eindstand
[Stand najaar 2018]

 

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2018
Eindstand

[Stand voorjaar 2018]

 

Gerrit Bergboer ontvangt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee.

 

Onderlinge Competitie

Najaar 2017
Eindstand

[Stand najaar 2017]

 

Martin Smit ontvangt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee.

Onderlinge Competitie

Voorjaar 2017

Eindstand

[Stand voorjaar 2017]

 

Benny ten Dam ontvangt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee.

 
Onze “Fanny” hing ook weer buiten.
Hierbij het eerste “slachtoffer”.
 

Onderlinge Competitie.

Najaar 2016
Eindstand
[Stand najaar 2016]

Onze “Fanny” is in gebruik genomen.
Hierbij de eerste “slachtoffers”
 

 

Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2016
Eindstand
[Stand najaar 2015]

Gerrit Bergboer neemt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee in ontvangst.

Onderlinge Competitie

Najaar 2015
Eindstand
[Stand najaar 2015]

Onderlinge Competitie.

Hans Poffers neemt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee in ontvangst.

Voorjaar 2015
Eindstand.
[Stand voorjaar 2015]

Bertus van Heun neemt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee in ontvangst.

Onderlinge Competitie.

Najaar 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindstand

 

 

 

[Stand najaar 2014]

 

Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2014
Eindstand.
[Stand voorjaar 2014]

Eindstand Onderlinge Competitie.

Najaar 2013

[Eindstand najaar 2013]

Eindstand Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2013

Alleen die deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[Eindstand voorjaar 2014]

Martin Smit neemt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee in ontvangst.

Onderlinge Competitie.

Najaar 2012
4eronde

Door problemen met de verlichting zijn er deze najaarscompetitie niet meer dan 3 rondes gespeeld.

[Stand najaar 2012]

Eindstand Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2012

[Eindstand voorjaar 2012]

Arie Wind neemt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee in ontvangst.

Eindstand Onderlinge Competitie.

Najaar 2011

[Eindstand najaar 2011]

Gerrie Hulsman neemt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee in ontvangst.


Eindstand Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2011

[Eindstand voorjaar 2011]

Martin Smit ontvangt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee.

Eindstand Onderlinge Competitie.

Najaar 2010

 

[Eindstand najaar 2010]

Bertus Lucassen ontvangt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee.


Eindstand Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2010

Alleen
die deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.


[Eindstand voorjaar 2010]

Jan Brouwer ontvangt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee.

Eindstand Onderlinge Competitie.

Najaar 2009

Alleen
die deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

 

[Eindstand najaar 2009]

Gerrit Velthuis met de Frits Nijenhuis Wisseltrofee en
de Bamzaaiers Wisseltrofee als winnaar van het jaartotaal.


Eindstand Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2009

Alleen
die deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.


[Eindstand voorjaar 2009]

Gerrit Velthuis ontvangt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee.


Eindstand Onderlinge Competitie.

Najaar 2008

Alleen
die deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.


[Eindstand najaar 2008]

<!img border=”0″ src=”/Boules/Willemien_kl.jpg” width=”600″ height=”400″>

<!Willemien Alberts ontvangt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee.>


Eindstand Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2008

Alleen
die deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.


[Eindstand voorjaar 2008]

Betsie Zieleman ontvangt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee.

Einduitslag Onderlinge Competitie.

Najaar 2007

Alleen
die deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[Einduitslag najaar 2007]

Arie Zieleman ontvangt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee.


Einduitslag Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2007

Alleen
die deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[Einduitslag voorjaar 2007]

Henk Jansen Klomp met de Frits Nijenhuis Wisseltrofee.


Einduitslag Onderlinge Competitie.

Najaar 2006

Alleen
die deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[Einduitslag najaar 2006]

Gerrit Velthuis neemt de Frits Nijenhuis Wisseltrofee in ontvangst.

 

Einduitslag Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2006

Alleen
die deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

 

 

[Einduitslag voorjaar 2006]

 

Einduitslag Onderlinge Competitie.

Najaar 2005

Alleen
die deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

 

 

[uitslag najaar 2005]

 

 

 

Einduitslag Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2005
Alleen
die deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

 

[uitslag voorjaar 2005]

Einduitslag Onderlinge Competitie.

Najaar 2004
Alleen
die  deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[uitslag najaar 2004]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      

 

 

 

 

 
 

 

Einduitslag Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2004
Alleen
die  deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[uitslag voorjaar 2004]

 


Einduitslag Onderlinge Competitie.

Najaar 2003
Alleen
die  deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.


[uitslag najaar 2003]

 

 

Einduitslag Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2003
Alleen
die  deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.


[uitslag voorjaar 2003]

 

 

Einduitslag Onderlinge Competitie.

Najaar 2002


Alleen
die  deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[uitslag najaar 2002]

 

 

 

Einduitslag Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2002

Alleen
die  deelnemers die 12 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[uitslag najaar 2002]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Einduitslag Onderlinge Competitie.

Najaar 2001
Alleen
die deelnemers die 10 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[uitslag najaar 2001]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Einduitslag Onderlinge Competitie.

Voorjaar 2001
Alleen
die  deelnemers die 10 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[uitslag voorjaar 2001]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Onderlinge Competitie.

Totaal 6e lustrum
Totaal van de wedstrijden die voor de onderlinge competitie zijn gespeeld
in het 6e lustrum (2012-2016).

[totaal 6e lustrum]


Onderlinge Competitie.

Totaal 5e lustrum
Totaal van de wedstrijden die voor de onderlinge competitie zijn gespeeld
in het 5e lustrum (2007-2011).

[totaal 5e lustrum]


Onderlinge Competitie.

Totaal 4e lustrum
Totaal van de wedstrijden die voor de onderlinge competitie zijn gespeeld
in het 4e lustrum (2002-2006).

[totaal 4e lustrum]

Onderlinge Competitie.

Totaal 2019

Alleen die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2019]

 

Onderlinge Competitie.

Totaal 2018

Alleen die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2018]

 

Onderlinge Competitie.

Totaal 2017

Alleen die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2017]

 

Benny ten Dam ontvangt de Bamzaaiers Wisseltrofee.

Onderlinge Competitie.

Totaal 2016

Alleen die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2016]

Onderlinge Competitie.

Totaal 2015

Alleen die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2015]

Onderlinge Competitie.

Totaal 2014

Alleen die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2014]

Totaal 2013

Alleen die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2013]


Onderlinge Competitie.

Totaal 2011

Alleen die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2011]

Onderlinge Competitie.

Totaal 2010
Alleen
die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2010]

Totaal 2009

Alleen die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2009]

Onderlinge Competitie.

Totaal 2008
Alleen
die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2008]

Onderlinge Competitie.

Totaal 2007
Alleen
die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2007]

 

  

 

 


Onderlinge Competitie.

Totaal 2006
Alleen
die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2006]

 

 

 

 

 

 

 

 


Onderlinge Competitie.

Totaal 2005
Alleen
die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2005]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderlinge Competitie.

Totaal 2004
Alleen
die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2004]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderlinge Competitie.

Totaal 2003
Alleen
die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2003]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderlinge Competitie.

Totaal 2002
Alleen
die deelnemers die 24 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2002]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderlinge Competitie.

Totaal 2001
Alleen
die deelnemers die 20 wedstrijden gespeeld hebben staan hieronder vermeld.

[totaal 2001]