Lid worden

Korfbal

Korfbal is een leuke en snelle sport die door dames en heren (meisjes en jongens) SAMEN gespeeld wordt.
Het spel kenmerkt zich door het spelen in twee vakken, namelijk een aanvals- en een verdedigingsvak.
Spelers wisselen gedurende de hele wedstrijd van aanvallende- en verdedigende functie waardoor het spel gevarieerd blijft.
Wil je een keer zien hoe het spel echt gespeeld wordt, kom dan een paar keer meetrainen!
Meld je hiervoor via ledenwerving@nkc51.nl

Lid worden?

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden als lid van NKC ’51 door het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier te downloaden en in te vullen.

De formulieren dienen voorzien van een pasfoto (alleen voor spelende leden, bij voorkeur digitaal) opgestuurd te worden naar de ledenadministratie van NKC ’51 (zie onderstaande contactgegevens).

Bij vragen over meetrainen of lid worden kun je een mail sturen naar
ledenwerving@nkc51.nl.

Contactgegevens ledenadministratie NKC ’51

Per mail: ledenadministratie@nkc51.nl

Per post: NKC ’51 t.a.v. Lisanne Verheij
Paulus Potterstraat 44, 7442 KP NIJVERDAL 

Lidmaatschap

Lidmaatschap wijzigingen of beëindigen:

Wijzigingen in het lidmaatschap moeten doorgegeven worden aan de ledenadministratie van NKC’51 (zie bovenstaande contactgegevens).
Het lidmaatschap bij de vereniging kan worden opgezegd per de eerste van een maand met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
Het beëindigen van het lidmaatschap moet schriftelijk doorgegeven worden aan de ledenadministratie van NKC ’51. (zie bovenstaande contactgegevens).

Voorbeeld opzeggingstermijn:

In februari 2017 wil je het lidmaatschap opzeggen. Het lidmaatschap wordt met ingang van 1 maart 2017 opgezegd.
Dit betekent dat het lidmaatschap wordt beëindigd per 1 mei 2017.
Tot de beëindigingsdatum blijft contributie verschuldigd.