Lid worden

Lidmaatschap

Korfbal
Korfbal is een leuke en snelle sport die door dames en heren (meisjes en jongens) SAMEN gespeeld wordt.
Het spel kenmerkt zich door het spelen in twee vakken, namelijk een aanvals- en een verdedigingsvak.
Spelers wisselen gedurende de hele wedstrijd van aanval en verdedigende functie waardoor het spel gevarieerd blijft.
Wil je een keer zien hoe het spel echt gespeeld wordt, kom dan een paar keer
meetrainen.

Lid worden?
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden als lid van NKC ’51 door het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier te downloaden en in te vullen.
De formulieren voorzien van 2 pasfoto’s moeten opgestuurd worden naar de ledenadministratie van NKC’51;
NKC ’51 t.a.v. Lisanne Verheij
Prins Hendrikstraat 12, 7443 ZN NIJVERDAL.
Bij vragen over lid worden kun je een mail sturen naar
ledenwerving@nkc51.nl
of bellen met Renate Kopmans (0548) 62 22 32.


Lidmaatschap wijzigingen:

Wijzigingen in het lidmaatschap moeten doorgegeven worden aan de ledenadministratie van NKC ’51:
Per post: NKC ’51 t.a.v. Lisanne Verheij,
Prins Hendrikstraat 12, 7443 ZN NIJVERDAL
Per mail: ledenadministratie@nkc51.nl


Lidmaatschap beëindigen?
Het lidmaatschap bij de vereniging kan worden opgezegd per de eerste van een maand met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
Het beëindigen van het lidmaatschap moet schriftelijk doorgegeven worden aan de ledenadministratie van NKC ’51:
Per post: NKC ’51 t.a.v. Lisanne Verheij
Prins Hendrikstraat 12, 7443 ZN NIJVERDAL
Per mail: ledenadministratie@nkc51.nl


Voorbeeld opzeggingstermijn:
In februari 2017 wil je het lidmaatschap opzeggen. Het lidmaatschap wordt met ingang van 1 maart 2017 opgezegd.
Dit betekent dat het lidmaatschap wordt beëindigd per 1 mei 2017.
Tot de beëindigingsdatum blijft contributie verschuldigd.