Corona

Op deze pagina komt steeds de meest actuele informatie met betrekking tot de coronamaatregelen.
De laatste update is van 15 oktober.

logonkc

Update coronamaatregelen

Inmiddels heeft het KNKV na overleg met NOC*NSF
aanvullende richtlijnen gecommuniceerd n.a.v. de persconferentie van afgelopen
dinsdag. Deze richtlijnen maken het echter niet direct duidelijker en
eenvoudiger. Hier eerst onze uitgangspunten, die we daarna verder toelichten:

        Jeugd t/m 17 jaar mag gewoon blijven trainen

        Spelers van 18 jaar en ouder mogen voorlopig niet trainen

Leeftijd

Wat betreft leeftijden tot waarop de jeugd nog wel mag trainen zijn er inmiddels
drie verschillende dingen gecommuniceerd:

        In de persconferentie werd jeugd t/m 18 jaar benoemd

        In de richtlijnen van de Rijksoverheid wordt gesproken over jeugd t/m 17 jaar

        In de richtlijnen van het KNKV wordt gesproken over A-jeugd en jonger

Wij willen op dit moment het zekere voor het onzekere
nemen en leggen daarom de grens bij t/m 17 jaar.

Deze groep mag ook onderlinge wedstrijdjes tegen elkaar
spelen. Wij gaan samen met de TC kijken of en hoe we dit kunnen faciliteren. De
kleedkamers blijven gesloten en publiek is ook niet toegestaan.

Wel of niet trainen voor volwassenen

Vanuit de overheid is het beleid als volgt:  ‘Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt
dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in
teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan’.

Vanuit het KNKV wordt er aangegeven dat er 2 viertallen
(die gedurende de training niet wisselen) per korfbalvak zouden mogen trainen,
met een maximum van 30 personen totaal. Hier dient wel constant 1,5 meter
afstand gehouden te worden. Dit zou dus wel betekenen dat er (samen met de jeugd
die ook traint) weer veel mensen op ons sportpark zijn en veel
niet-noodzakelijke reisbewegingen. Ook vergt dit een hoop geregel en
administratie. Daarnaast vragen we ons ook af of we de grenzen van wat er
momenteel toegestaan is moeten opzoeken, omdat het aantal besmettingen hier in
de regio een stuk hoger is dan tijdens de vorige lockdown. Daarom heeft het
bestuur besloten om dit op dit moment niet toe te staan. Dit geldt ook
voor de jeu de boules.

Tot slot

In principe gelden bovenstaande uitgangspunten totdat er vanuit de overheid
versoepelingen komen. We merken wel dat er bij het KNKV en de sportverenigingen
nog veel onduidelijkheid is en dat sommige richtlijnen ook nog verder moeten
worden uitgewerkt. Mochten er in de komende periode toch veranderingen komen in
onze standpunten en bv. de leeftijdsgrenzen, dan zullen we dit weer
communiceren.

Wij vinden het niet leuk om deze beslissingen te moeten
nemen, maar op dit moment is het kunnen korfballen en jeu de boulen, hoe fijn
ook, even niet het belangrijkste. We hopen op ieders begrip en dat we zo snel
mogelijk weer meer kunnen sporten.

Bestuur NKC ‘51