Contributie

 

 

Contributie per maand:
Ledencategorie  Bedrag
Senioren (per 1-1 19 jaar of ouder) 21,48
Junioren (per 1-1 16, 17 of 18 jaar) 16,73
Aspiranten-Pupillen (per 1-1 7 t/m 15 jaar) 13,17
Kangoeroes (per 1-1 jonger dan 7 jaar) 5,54
Midweek incl. zaal 14,13
Midweek excl. zaal 11,65
Trainende leden 8,48
Jeu de Boulers 7,25
Rustende leden 6,59

Deze bedragen gelden m.i.v. 1 september 2018


Spelende leden betalen daarnaast een bijdrage kledingfonds van € 0,68 per maand.

 
Kortingsregeling contributie:

Indien uit één gezin 3 of meer personen lid zijn geldt onderstaande kortingsregeling contributie vanaf het derde gezinslid:

– 3e gezinslid:  10% korting
– 4e gezinslid:  20% korting
– 5e gezinslid:  30% korting

De korting wordt verleend over het laagst te betalen contributiebedrag per gezinslid.
(Dus bij 4 personen: 20% korting over het laagste maandbedrag en 10% korting over het één na laagst te betalen maandbedrag).