Contributie

Contributie per maand:
Ledencategorie  Bedrag
Senioren (per 1-1 19 jaar of ouder) 22,35
Junioren (per 1-1 16, 17 of 18 jaar) 17,41
Aspiranten-Pupillen (per 1-1 7 t/m 15 jaar) 13,71
Kangoeroes (per 1-1 jonger dan 7 jaar) 5,76
Midweek incl. zaal 14,71
Midweek excl. zaal 12,12
Trainende leden 8,82
Jeu de Boulers 7,54
Rustende leden 6,86

Deze bedragen gelden m.i.v. 1 oktober 2020


Spelende leden betalen daarnaast een bijdrage kledingfonds van € 0,70 per maand.

 
Kortingsregeling contributie:

Indien uit één gezin 3 of meer personen lid zijn geldt onderstaande kortingsregeling contributie vanaf het derde gezinslid:

– 3e gezinslid:  10% korting
– 4e gezinslid:  20% korting
– 5e gezinslid:  30% korting

De korting wordt verleend over het laagst te betalen contributiebedrag per gezinslid.
(Dus bij 4 personen: 20% korting over het laagste maandbedrag en 10% korting over het één na laagst te betalen maandbedrag).