Contributie

 

 

Contributie per maand:
Ledencategorie  Bedrag
Senioren (per 1-1 19 jaar of ouder) 20,46
Junioren (per 1-1 16, 17 of 18 jaar) 15,94
Aspiranten-Pupillen (per 1-1 7 t/m 15 jaar) 12,55
Kangoeroes (per 1-1 jonger dan 7 jaar) 5,28
Midweek incl. zaal 13,46
Midweek excl. zaal 11,09
Trainende leden 8,08
Jeu de Boulers 7,11
Rustende leden 6,46

Deze bedragen gelden m.i.v. 1 september 2017


Spelende leden betalen daarnaast een bijdrage kledingfonds van € 0,65 per maand.

 
Kortingsregeling contributie:

Indien uit één gezin 3 of meer personen lid zijn geldt onderstaande kortingsregeling contributie vanaf het derde gezinslid:

– 3e gezinslid:  10% korting
– 4e gezinslid:  20% korting
– 5e gezinslid:  30% korting

De korting wordt verleend over het laagst te betalen contributiebedrag per gezinslid.
(Dus bij 4 personen: 20% korting over het laagste maandbedrag en 10% korting over het één na laagst te betalen maandbedrag).