Contributie

 

 

Contributie per maand:

Ledencategorie Bedrag
Senioren (per 1 oktober 19 jaar of ouder) 19,96
Junioren (per 1 oktober 16, 17 of 18 jaar) 15,55
Aspiranten (per 1 oktober 11, 12, 13, 14 of 15 jaar) 12,24
Pupillen (per 1 oktober 7, 8, 9 of 10 jaar) 12,24
Kangoeroes (per 1 oktober jonger dan 7 jaar) 5,15
Midweek incl. zaal 13,13
Midweek excl. zaal 10,82
Trainende leden 7,66
Jeu de Boulers 6,93
Rustende leden 6,30

Deze bedragen gelden m.i.v. 1 september 2016

Spelende leden betalen daarnaast een bijdrage kledingfonds van € 0,63 per maand.

Kortingsregeling contributie:

Indien uit één gezin 3 of meer personen lid zijn geldt onderstaande kortingsregeling contributie vanaf het derde gezinslid:

– 3e gezinslid:  10% korting

– 4e gezinslid:  20% korting

– 5e gezinslid:  30% korting

De korting wordt verleend over het laagst te betalen contributiebedrag per gezinslid.

(Dus bij 4 personen: 20% korting over het laagste maandbedrag en 10% korting over het één na laagst te betalen maandbedrag).

 

Rekeningnummer: NL75RABO0191954721 t.n.v. NKC’51